ಪರಿಹಾರಗಳು

ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.


100% ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಕಟ್ಟಡ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಟೆ


SS304 ಮತ್ತು SS316 ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ


ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಕೊರೆಯುವ ವೇದಿಕೆ


ಭೂಗತ ಅನ್ವೇಷಣೆ


ಡ್ರೈನ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ಗೆ ಪರಿಹಾರ


ನಮ್ಮ ಕವಾಟಗಳನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ ಫೀಲ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗಿದೆ


ಅನ್ವೇಷಣೆ ಅನಿಲ


ಉಲ್ಬಣಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ


ತೈಲ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಪೈಪ್ಲೈನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿನ್ಯಾಸ


ನಮ್ಮ ಕವಾಟಗಳನ್ನು ತೈಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗಿದೆ